Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) A00 2020: 23.3
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) A01 2020: 23.3
3 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) D01 2020: 23.3
4 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) D07 2020: 23.3
5 GHA-29 Ngành Quản lý xây dựng A00 2019: 15
2018: 18.6
6 GHA-29 Ngành Quản lý xây dựng A01 2019: 15
2018: 18.6
7 GHA-29 Ngành Quản lý xây dựng D01 2019: 15
8 GHA-29 Ngành Quản lý xây dựng D07 2019: 15
2018: 18.6
Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 2020: 25.67

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!