Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Phụ Nữ Việt Nam

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Phụ Nữ Việt Nam

Mã trường: HPN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh (Marketing, Thương mại điện tử; Tài chính và đầu tư; Tô chức và nhân lực) C00 2020: 16
2019: 18.5
2018: 19
2 7340101 Quản trị kinh doanh (Marketing, Thương mại điện tử; Tài chính và đầu tư; Tô chức và nhân lực) A00 2020: 15
2019: 17.5
2018: 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh (Marketing, Thương mại điện tử; Tài chính và đầu tư; Tô chức và nhân lực) A01 2020: 15
2019: 17.5
2018: 18
4 7340101 Quản trị kinh doanh (Marketing, Thương mại điện tử; Tài chính và đầu tư; Tô chức và nhân lực) D01 2020: 15
2019: 17.5
2018: 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh 2018: 18
Mã trường: HPN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh C00 2020: 19
2019: 19
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2020: 18
2019: 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2020: 18
2019: 18
4 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2020: 18
2019: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Phụ Nữ Việt Nam để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!