Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Mã trường: MHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2020: 23.25
2019: 20.6
2018: 18.9
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2020: 23.25
2019: 20.6
2018: 18.9
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2020: 23.25
2019: 20.6
2018: 18.9

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!