Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHE40 Quản trị kinh doanh A01 2020: 33.45
2019: 29.6
2018: 26.55
2 QHE40 Quản trị kinh doanh D01 2020: 33.45
2019: 29.6
2018: 26.55
3 QHE40 Quản trị kinh doanh D09 2020: 33.45
2019: 29.6
2018: 26.55
4 QHE40 Quản trị kinh doanh D10 2020: 33.45
2019: 29.6
2018: 26.55
5 QHE80 Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) A01 2020: 30.57
2019: 23.45
2018: 22.85
6 QHE80 Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) D01 2020: 30.57
2019: 23.45
2018: 22.85
7 QHE80 Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) D09 2020: 30.57
8 QHE80 Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) D10 2020: 30.57
9 QHE80 Quản trị kinh doanh D07 2019: 23.45
2018: 22.85
10 QHE80 Quản trị kinh doanh D08 2019: 23.45
2018: 22.85

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!