Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA402 Quản trị kinh doanh A00 2020: 22.05
2019: 19.05
2018: 17.4
2 TLA402 Quản trị kinh doanh A01 2020: 22.05
2019: 19.05
2018: 17.4
3 TLA402 Quản trị kinh doanh D01 2020: 22.05
2019: 19.05
2018: 17.4
4 TLA402 Quản trị kinh doanh D07 2020: 22.05
2019: 19.05
2018: 17.4
Mã trường: TLA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA402 Quản trị kinh doanh 2020: 23.57

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!