Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Thương Mại

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thương Mại

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) A00 2020: 25.9
2019: 23.1
2018: 20
2 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) A01 2020: 25.9
2019: 23.1
2018: 20
3 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) D04 2020: 25.9
2019: 23.1
2018: 20
4 TM21 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) D01 2020: 25.9
2019: 23.1
5 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) A00 2020: 25.8
2019: 23
2018: 20.75
6 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) A01 2020: 25.8
2019: 23
2018: 20.75
7 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) D01 2020: 25.8
2019: 23
2018: 20.75
8 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) D07 2020: 25.8
9 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A00 2020: 24.05
2019: 22
2018: 19.5
10 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A01 2020: 24.05
2019: 22
2018: 19.5
11 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) D03 2020: 24.05
2019: 22
2018: 19.5
12 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) D01 2020: 24.05
2019: 22

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thương Mại để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!