Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

Mã trường: DFA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00 2019: 14
2 7310101 Kinh tế A01 2019: 14
3 7310101 Kinh tế D01 2019: 14
2018: 14
4 7310101 Kinh tế C04 2019: 14
2018: 14
5 7310101 Kinh tế A00; A01 2018: 14

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!