Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )

Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế (kinh tế lao động) A00 2020: 15
2019: 14
2018: 14.5
2 7310101 Kinh tế (kinh tế lao động) A01 2020: 15
2019: 14
2018: 14.5
3 7310101 Kinh tế (kinh tế lao động) D01 2020: 15
2019: 14
2018: 14.5
Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế (kinh tế lao động) 2020: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!