Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00 2020: 16
2019: 13.5
2 7310101 Kinh tế A01 2020: 16
2018: 13
3 7310101 Kinh tế C04 2020: 16
2019: 13.5
4 7310101 Kinh tế D01 2020: 16
2019: 13.5
2018: 13
5 7310101 Kinh tế B00 2019: 13.5
2018: 13
6 7310101 Kinh tế D08 2018: 13
Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00 2019: 19
2 7310101 Kinh tế B00 2019: 19
3 7310101 Kinh tế C04 2019: 19
4 7310101 Kinh tế D01 2019: 19

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!