Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) A00 2020: 22.8
2 7310101 Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) A01 2020: 22.8
3 7310101 Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) D01 2020: 22.8
4 7310101 Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) D07 2020: 22.8
5 GHA-28 Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) A00 2019: 15.25
2018: 18.4
6 GHA-28 Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) A01 2019: 15.25
2018: 18.4
7 GHA-28 Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) D01 2019: 15.25
8 GHA-28 Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) D07 2019: 15.25
2018: 18.4
Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 2020: 25.4

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!