Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý C15 2020: 24.65
2019: 21.4
2018: 20.6
2 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý D01 2020: 23.9
2019: 20.65
2018: 19.85
3 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý R22 2020: 23.9
2019: 20.65
2018: 19.85
4 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý A16 2020: 22.65
2019: 19.9
2018: 19.35
5 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế C15 2020: 24.3
2019: 21.25
2018: 20.5
6 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế D01 2020: 24.05
2019: 20.5
2018: 19.75
7 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế R22 2020: 24.05
2019: 20.5
2018: 19.75
8 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế A16 2020: 22.8
2019: 19.25
2018: 19.25
9 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) C15 2020: 23.2
2019: 21
2018: 18.75
10 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) D01 2020: 22.95
2019: 20.25
2018: 18.25
11 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) R22 2020: 22.95
2019: 20.25
2018: 18.25
12 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) A16 2020: 21.7
2019: 19
2018: 17.75
Mã trường: HBT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 2020: 8.57
2 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế A16 2019: 8.47
3 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế C15 2019: 8.47
4 527 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế D01 2019: 8.47
5 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý 2020: 8.4
6 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý A16 2019: 8.37
7 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý C15 2019: 8.37
8 529 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý D01 2019: 8.37
9 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 2020: 8.2
10 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) A16 2019: 8.17
11 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) C15 2019: 8.17
12 528 Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) D01 2019: 8.17

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!