Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế TPHCM

Mã trường: KSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Ngành Kinh tế A00 2020: 26.2
2019: 23.3
2018: 20.7
2 7310101 Ngành Kinh tế A01 2020: 26.2
2019: 23.3
2018: 20.7
3 7310101 Ngành Kinh tế D01 2020: 26.2
2019: 23.3
2018: 20.7
4 7310101 Ngành Kinh tế D07 2020: 26.2
2019: 23.3
2018: 20.7
Mã trường: KSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Ngành Kinh tế 2020: 750

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế TPHCM để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!