Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHE44 Kinh tế A01 2019: 27.08
2018: 22.35
2 QHE44 Kinh tế D01 2019: 27.08
2018: 22.35
3 QHE44 Kinh tế D09 2019: 27.08
2018: 22.35
4 QHE44 Kinh tế D10 2019: 27.08
2018: 22.35
5 7310101 Kinh tế A00 2017: 25
6 7310101 Kinh tế A01 2017: 25
7 7310101 Kinh tế C04 2017: 25
8 7310101 Kinh tế D01 2017: 25

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!