Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Thương Mại

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thương Mại

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) A00 2020: 25.15
2019: 22.2
2018: 20.3
2 TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) A01 2020: 25.15
2019: 22.2
2018: 20.3
3 TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) D01 2020: 25.15
2019: 22.2
2018: 20.3
4 TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) D07 2020: 25.15

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thương Mại để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!