Tư vấn thi nhóm ngành Thể dục - Thể thao chọn trường Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM

Mã trường: TDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140207 Huấn luyện thể thao T00 2019: 23
2 7140207 Huấn luyện thể thao T02 2019: 23
3 7140207 Huấn luyện thể thao T03 2019: 23
4 7140207 Huấn luyện thể thao T04 2019: 23
5 7810301 Quản lý thể dục thể thao T00 2019: 20
6 7810301 Quản lý thể dục thể thao T02 2019: 20
7 7810301 Quản lý thể dục thể thao T03 2019: 20
8 7810301 Quản lý thể dục thể thao T04 2019: 20

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Thể dục - Thể thao

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!