Tư vấn thi nhóm ngành Thể dục - Thể thao chọn trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Mã trường: TTD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140207 Huấn luyện thể thao T00 2018: 16.5
2017: 15.5
2 7140207 Huấn luyện thể thao T02 2018: 16.5
2017: 15.5
3 7810301 Quản lý TDTT T00 2018: 14.5
2017: 15.5
4 7810301 Quản lý TDTT T02 2018: 14.5
2017: 15.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Thể dục - Thể thao

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!