Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Đại Học Quy Nhơn

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Quy Nhơn

Mã trường: DQN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140205 Giáo dục Chính trị C00 2019: 18
2018: 17
2017: 21.5
2 7140205 Giáo dục Chính trị C19 2019: 18
2018: 17
2017: 21.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị D01 2019: 18
2018: 17
2017: 21.5
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 18
2018: 18
2017: 22.5
5 7140114 Quản lý giáo dục A00 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
6 7140114 Quản lý giáo dục A01 2019: 14
7 7140114 Quản lý giáo dục C00 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
8 7140114 Quản lý giáo dục D01 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Quy Nhơn để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!