Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

Kết quả tư vấn chọn trường: Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc A01 2019: 20.5
2018: 17.5
2 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01 2019: 20.5
2018: 17.5
3 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D04 2019: 20.5
2018: 17.5
4 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D66 2019: 20.5
2018: 17.5
5 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 2019: 18.5
2018: 17.5
2017: 15.5
6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 18.5
2018: 17.5
2017: 15.5
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D15 2019: 18.5
2018: 17.5
2017: 15.5
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D66 2019: 18.5
2018: 17.5
2017: 15.5
9 7140232 Sư phạm Tiếng Nga A01 2018: 17
2017: 15.5
10 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D01 2018: 17
2017: 15.5
11 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D02 2018: 17
2017: 15.5
12 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D66 2018: 17
2017: 15.5
13 51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) A01 2018: 15
2017: 10
14 51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) D01 2018: 15
2017: 10
15 51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) D15 2018: 15
2017: 10
16 51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) D66 2018: 15
2017: 10
Mã trường: DTF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 2019: 24
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 24
3 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D15 2019: 24
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D66 2019: 24
5 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc A01 2019: 23
6 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01 2019: 23
7 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D04 2019: 23
8 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D66 2019: 23

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!