Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 18
2018: 17
2 7140114 Quản lý giáo dục C00 2019: 18
2018: 17
3 7140114 Quản lý giáo dục C04 2019: 18
2018: 17
4 7140114 Quản lý giáo dục C20 2019: 18
2018: 17
5 7140205 Giáo dục Chính trị C00 2019: 18
2018: 17
6 7140205 Giáo dục Chính trị C19 2019: 18
2018: 17
7 7140205 Giáo dục Chính trị C20 2019: 18
2018: 17
8 7140101 Giáo dục học C00 2019: 18
2018: 17
9 7140101 Giáo dục học C04 2019: 18
2018: 17
10 7140101 Giáo dục học C20 2019: 18
2018: 17

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!