Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Đại Học Hồng Đức

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Hồng Đức

Mã trường: HDT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 2019: 18
2018: 17
2017: 15.5
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 18
2018: 17
2017: 15.5
3 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D09 2019: 18
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D10 2019: 18
5 7140231 ĐHSP Tiếng Anh D90 2018: 17
2017: 15.5
6 7140231 ĐHSP Tiếng Anh D96 2018: 17
2017: 15.5
7 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 2019: 16
8 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 16
9 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D09 2019: 16
10 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D10 2019: 16
Mã trường: HDT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 2019: 16
2 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 16
3 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D09 2019: 16
4 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D10 2019: 16

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Hồng Đức để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!