Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Thủ Đô Hà Nội

Mã trường: HNM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 21.5
2 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D14 2019: 21.5
3 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D15 2019: 21.5
4 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D78 2019: 21.5
5 7140114 Quản lý giáo dục C00 2019: 18
2018: 21.25
2017: 21
6 7140114 Quản lý Giáo dục (ĐH) D14 2018: 21.25
2017: 21
7 7140114 Quản lý Giáo dục (ĐH) D15 2018: 21.25
2017: 21
8 7140114 Quản lý Giáo dục (ĐH) D78 2018: 21.25
2017: 21

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!