Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Mã trường: HVQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lí giáo dục A00 2019: 15
2017: 20.5
2 7140114 Quản lí giáo dục A01 2019: 15
2017: 20.5
3 7140114 Quản lí giáo dục C00 2019: 15
2017: 20.5
4 7140114 Quản lí giáo dục D01 2019: 15
2017: 20.5
5 7140101 Giáo dục học A00 2019: 15
2017: 17
6 7140101 Giáo dục học B00 2019: 15
2017: 17
7 7140101 Giáo dục học C00 2019: 15
2017: 17
8 7140101 Giáo dục học D01 2019: 15
2017: 17

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!