Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01 2019: 34.7
2017: 33
2 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D04 2019: 34.7
2017: 33
3 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D78 2019: 34.7
2017: 33
4 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D90 2019: 34.7
2017: 33
5 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật D01 2019: 34.52
2017: 34
6 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật D06 2019: 34.52
2017: 34
7 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật D78 2019: 34.52
2017: 34
8 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật D90 2019: 34.52
2017: 34
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 34.45
2017: 34.5
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D78 2019: 34.45
2017: 34.5
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D90 2019: 34.45
2017: 34.5
12 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01 2017: 30.5
13 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D03 2017: 30.5
14 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D78 2017: 30.5
15 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D90 2017: 30.5
16 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D01 2017: 27.5
17 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D02 2017: 27.5
18 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D78 2017: 27.5
19 7140232 Sư phạm Tiếng Nga D90 2017: 27.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!