Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Đại Học Cần Thơ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Cần Thơ

Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01 2019: 23.5
2018: 21.75
2017: 24.5
2 7140231 Sư phạm tiếng Anh D14 2019: 23.5
2018: 21.75
3 7140231 Sư phạm tiếng Anh D15 2019: 23.5
2018: 21.75
4 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D01 2019: 18.5
2018: 17
2017: 16.25
5 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D03 2019: 18.5
2018: 17
2017: 16.25
6 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D14 2019: 18.5
2018: 17
7 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D64 2019: 18.5
2018: 17

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Cần Thơ để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!