Tư vấn thi nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục chọn trường Đại Học Hải Phòng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Hải Phòng

Mã trường: THP
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 2019: 21
2018: 20
2017: 20.5
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 2019: 21
2018: 20
2017: 20.5
3 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D06 2019: 21
2017: 20.5
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D15 2019: 21
5 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D14 2018: 20
2017: 20.5
6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D15 (Môn chính: Tiếng Anh) 2018: 20
7 7140205 Giáo dục Chính trị A00 2019: 18
2018: 17
2017: 15.5
8 7140205 Giáo dục Chính trị B00 2019: 18
2018: 17
2017: 15.5
9 7140205 Giáo dục Chính trị C14 2019: 18
2018: 17
2017: 15.5
10 7140205 Giáo dục Chính trị C15 2019: 18
2018: 17
2017: 15.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Hải Phòng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Sư phạm - Giáo dục

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!