Tư vấn thi nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính Ngân hàng A00 2019: 30
2018: 19.5
2017: 21.5
2 7340201 Tài chính Ngân hàng A01 2019: 30
2018: 19.5
2017: 21.5
3 7340201 Tài chính Ngân hàng D01 2019: 30
2018: 19.5
2017: 21.5
4 7340201 Tài chính Ngân hàng D07 2019: 30
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng C01 2018: 19.5
2017: 21.5
6 F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A00 2019: 24.75
2017: 18.5
7 F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt A01 2019: 24.75
2017: 18.5
8 F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt D01 2019: 24.75
2017: 18.5
9 F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt D07 2019: 24.75
10 F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao C01 2017: 18.5
11 7850201 Bảo hộ lao động A00 2019: 23.5
2018: 17
2017: 18
12 7850201 Bảo hộ lao động B00 2019: 23.5
2018: 17
2017: 18
13 7850201 Bảo hộ lao động D07 2019: 23.5
2018: 17
2017: 18
14 7850201 Bảo hộ lao động C02 2018: 17
2017: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm