Tư vấn thi nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm chọn trường Đại Học Sài Gòn

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sài Gòn

Mã trường: SGD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính Ngân hàng C01 2019: 20.64
2018: 18.28
2017: 21
2 7340201 Tài chính Ngân hàng D01 2019: 19.64
2018: 17.28
2017: 20

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sài Gòn để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm