Tư vấn thi nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm chọn trường Đại Học Thương Mại

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thương Mại

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TM14 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) A00 2019: 22.1
2018: 20
2 TM14 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) A01 2019: 22.1
2018: 20
3 TM14 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) D01 2019: 22.1
2018: 20
4 TM16 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) A00 2019: 22
2018: 19.5
5 TM16 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) A01 2019: 22
2018: 19.5
6 TM16 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) D01 2019: 22
2018: 19.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thương Mại để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm