Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường chọn trường Đại học Kinh Tế Nghệ An - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Kinh Tế Nghệ An

Quảng cáo

Mã trường: CEA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850103 Quản lý đất đai A00 2023: 19
2022: 15.5
2021: 14
2 7850103 Quản lý đất đai A01 2023: 19
2022: 15.5
2021: 14
3 7850103 Quản lý đất đai B00 2023: 19
2022: 15.5
2021: 14
4 7850103 Quản lý đất đai D01 2023: 19
2022: 15.5
2021: 14
Mã trường: CEA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850103 Quản lý đất đai A00 2023: 16
2022: 15
2 7850103 Quản lý đất đai A01 2023: 16
2022: 15
3 7850103 Quản lý đất đai B00 2023: 16
2022: 15
4 7850103 Quản lý đất đai D01 2023: 16
2022: 15

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Kinh Tế Nghệ An để dự thi năm 2024 với nhóm ngành nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường