Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường chọn trường Đại Học Đà Lạt - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đà Lạt

Quảng cáo

Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 2023: 16
2022: 16
2021: 16
2 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 2023: 16
2022: 16
2021: 16
3 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D07 2023: 16
2022: 16
2021: 16
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D90 2023: 16
2022: 16
2021: 16
5 7440301 Khoa học môi trường A00 2021: 16
6 7440301 Khoa học môi trường B00 2021: 16
7 7440301 Khoa học môi trường B08 2021: 16
8 7440301 Khoa học môi trường D90 2021: 16
Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 2023: 15
2021: 600
2 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 2023: 15
2021: 600
3 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D07 2023: 15
2021: 600
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D90 2023: 15
2021: 600
5 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường -- 2022: 15
6 7440301 Khoa học môi trường A00 2021: 600
7 7440301 Khoa học môi trường B00 2021: 600
8 7440301 Khoa học môi trường B08 2021: 600
9 7440301 Khoa học môi trường D90 2021: 600
Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 2023: 18
2022: 18
2021: 18
2 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 2023: 18
2022: 18
2021: 18
3 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D07 2023: 18
2022: 18
2021: 18
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D90 2023: 18
2022: 18
2021: 18
5 7440301 Khoa học môi trường A00 2021: 18
6 7440301 Khoa học môi trường B00 2021: 18
7 7440301 Khoa học môi trường B08 2021: 18
8 7440301 Khoa học môi trường D90 2021: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đà Lạt để dự thi năm 2024 với nhóm ngành nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường