Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 EM3 Quản trị kinh doanh A00 2019: 23.3
2018: 20.7
2017: 24.25
2 EM3 Quản trị kinh doanh A01 2019: 23.3
2018: 20.7
2017: 24.25
3 EM3 Quản trị kinh doanh D01 2019: 23.3
2018: 20.7
2017: 24.25
4 EM2 Quản lý công nghiệp A00 2019: 22.3
2018: 20
2017: 23
5 EM2 Quản lý công nghiệp A01 2019: 22.3
2018: 20
2017: 23
6 EM2 Quản lý công nghiệp D01 2019: 22.3
2018: 20
2017: 23
7 EM-E13 Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh A00 2019: 22
8 EM-E13 Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh A01 2019: 22
9 EM1 Kinh tế công nghiệp A00 2019: 21.9
2018: 20
2017: 23
10 EM1 Kinh tế công nghiệp A01 2019: 21.9
2018: 20
2017: 23
11 EM1 Kinh tế công nghiệp D01 2019: 21.9
2018: 20
2017: 23
12 EM-VUW Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) A00 2019: 20.9
2018: 18
2017: 21.25
13 EM-VUW Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) A01 2019: 20.9
2018: 18
2017: 21.25
14 EM-VUW Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) D01 2019: 20.9
2018: 18
2017: 21.25
15 EM-VUW Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) D07 2019: 20.9
2018: 18
2017: 21.25

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!