Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2021: 25.75
2020: 21
2019: 14.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2021: 25.75
2020: 21
2019: 14.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh C00 2021: 25.75
2020: 21
4 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2021: 25.75
2020: 21
2019: 14.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh B00 2019: 14.5
6 7340116 Bất động sản A00 2021: 23
2020: 15
7 7340116 Bất động sản A01 2021: 23
2020: 15
8 7340116 Bất động sản C00 2021: 23
2020: 15
9 7340116 Bất động sản D01 2021: 23
2020: 15
10 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00 2021: 15
2020: 15
2019: 15
11 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A01 2021: 15
2020: 15
2019: 15
12 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A07 2021: 15
13 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên D01 2021: 15
2020: 15
2019: 15
14 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên C00 2020: 15
15 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên B00 2019: 15
Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2021: 18
2019: 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2021: 18
2019: 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh C00 2021: 18
4 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2021: 18
2019: 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh -- 2020: 18
6 7340101 Quản trị kinh doanh B00 2019: 18
7 7340116 Bất động sản A00 2021: 18
8 7340116 Bất động sản A01 2021: 18
9 7340116 Bất động sản C00 2021: 18
10 7340116 Bất động sản D01 2021: 18
11 7340116 Bất động sản -- 2020: 18
12 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A00 2021: 18
2019: 18
13 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A01 2021: 18
2019: 18
14 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên A07 2021: 18
15 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên D01 2021: 18
2019: 18
16 7850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên -- 2020: 18
17 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên B00 2019: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội để dự thi năm 2021-2022 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!