Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 23.75
2018: 26.25
2017: 19.75
2 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 23.75
2018: 26.25
2017: 19.75
3 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2019: 23.75
2018: 26.25
2017: 19.75
4 7340101 Quản trị kinh doanh D11 2019: 23.75
2018: 26.25
2017: 19.75
Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 27.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 27.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2019: 27.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh D11 2019: 27.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!