Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã trường: GTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840101 Khai thác vận tải A00 2019: 23.1
2018: 21.2
2017: 24
2 7840101 Khai thác vận tải A01 2019: 23.1
2018: 21.2
2017: 24
3 7840101 Khai thác vận tải D01 2019: 23.1
2018: 21.2
2017: 24
4 7840101 Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lí và kinh doanh vận tải) D90 2018: 21.2
5 7840101H Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) A00 2019: 22.8
2018: 20.9
2017: 22
6 7840101H Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) A01 2019: 22.8
2018: 20.9
2017: 22
7 7840101H Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) D01 2019: 22.8
2018: 20.9
2017: 22
8 7840101H Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) D90 2018: 20.9
9 7840104 Kinh tế vận tải A00 2019: 21.3
2018: 19.6
2017: 21
10 7840104 Kinh tế vận tải A01 2019: 21.3
2018: 19.6
2017: 21
11 7840104 Kinh tế vận tải D01 2019: 21.3
2018: 19.6
2017: 21
12 7840104 Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) D90 2018: 19.6
13 7580301 Kinh tế xây dựng A00 2019: 19.5
2018: 17.8
2017: 20
14 7580301 Kinh tế xây dựng A01 2019: 19.5
2018: 17.8
2017: 20
15 7580301 Kinh tế xây dựng D01 2019: 19.5
2018: 17.8
2017: 20
16 7580301 Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng. Quản lí dự án xây dựng) D90 2018: 17.8

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!