Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Mã trường: KHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340122 Thương mại điện tử A00 2019: 25.6
2018: 23.25
2 7340122 Thương mại điện tử A01 2019: 25.6
2018: 23.25
3 7340122 Thương mại điện tử D01 2019: 25.6
2018: 23.25
4 7340122 Thương mại điện tử D07 2019: 25.6
2018: 23.25
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 25.25
2018: 23
2017: 26.25
6 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 25.25
2018: 23
2017: 26.25
7 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 25.25
2018: 23
2017: 26.25
8 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2019: 25.25
2018: 23
2017: 26.25
9 7340121 Kinh doanh thương mại A00 2019: 25.1
2018: 23.15
2017: 26
10 7340121 Kinh doanh thương mại A01 2019: 25.1
2018: 23.15
2017: 26
11 7340121 Kinh doanh thương mại D01 2019: 25.1
2018: 23.15
2017: 26
12 7340121 Kinh doanh thương mại D07 2019: 25.1
2018: 23.15
2017: 26
13 7310104 Kinh tế đầu tư A00 2019: 24.85
2018: 22.85
2017: 25.75
14 7310104 Kinh tế đầu tư A01 2019: 24.85
2018: 22.85
2017: 25.75
15 7310104 Kinh tế đầu tư B00 2019: 24.85
2018: 22.85
2017: 25.75
16 7310104 Kinh tế đầu tư D01 2019: 24.85
2018: 22.85
2017: 25.75
17 7310101 Kinh tế A00 2019: 24.75
2018: 22.75
2017: 25.5
18 7310101 Kinh tế A01 2019: 24.75
2018: 22.75
2017: 25.5
19 7310101 Kinh tế D01 2019: 24.75
2018: 22.75
2017: 25.5
20 7310101 Kinh tế D07 2019: 24.75
2018: 22.75
2017: 25.5
21 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00 2019: 24.3
2018: 22
2017: 24.25
22 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A01 2019: 24.3
2018: 22
2017: 24.25
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lý D01 2019: 24.3
2018: 22
2017: 24.25
24 7340405 Hệ thống thông tin quản lý D07 2019: 24.3
2018: 22
2017: 24.25
25 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) A00 2019: 24.25
2018: 22.1
2017: 25.25
26 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) A01 2019: 24.25
2018: 22.1
2017: 25.25
27 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) D01 2019: 24.25
2018: 22.1
2017: 25.25
28 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) D07 2019: 24.25
2018: 22.1
2017: 25.25
29 7340116 Bất động sản A00 2019: 23.85
2018: 21.5
2017: 24.25
30 7340116 Bất động sản A01 2019: 23.85
2018: 21.5
2017: 24.25
31 7340116 Bất động sản D01 2019: 23.85
2018: 21.5
2017: 24.25
32 7340116 Bất động sản D07 2019: 23.85
2018: 21.5
2017: 24.25
33 7340401 Khoa học quản lý A00 2019: 23.6
2018: 21.25
34 7340401 Khoa học quản lý A01 2019: 23.6
2018: 21.25
35 7340401 Khoa học quản lý D01 2019: 23.6
2018: 21.25
36 7340401 Khoa học quản lý D07 2019: 23.6
2018: 21.25
37 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00 2019: 22.6
2018: 20.75
38 7620115 Kinh tế nông nghiệp A01 2019: 22.6
2018: 20.75
39 7620115 Kinh tế nông nghiệp B00 2019: 22.6
2018: 20.75
40 7620115 Kinh tế nông nghiệp D01 2019: 22.6
2018: 20.75
41 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00 2019: 22.3
2018: 20.75
2017: 24.25
42 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A01 2019: 22.3
2018: 20.75
2017: 24.25
43 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên B00 2019: 22.3
2018: 20.75
2017: 24.25
44 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên D01 2019: 22.3
2018: 20.75
2017: 24.25

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!