Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Mã trường: NHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2019: 22.5
2018: 20
2017: 22
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2019: 22.5
2018: 20
2017: 22
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2019: 22.5
2018: 20
2017: 22
4 7340101 Quản trị kinh doanh D90 2019: 22.5
2018: 20
2017: 22
5 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00 2019: 21.2
2018: 18.6
2017: 20
6 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A01 2019: 21.2
2018: 18.6
2017: 20
7 7340405 Hệ thống thông tin quản lý D01 2019: 21.2
2017: 20
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý D90 2019: 21.2
2018: 18.6
2017: 20
9 7340405 Khối ngành quản lý (chương trình đại trà) -Hệ thống thông tin quản lý D10 2018: 18.6

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!