Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHE
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHE40 Quản trị kinh doanh A01 2019: 29.6
2018: 26.55
2 QHE40 Quản trị kinh doanh D01 2019: 29.6
2018: 26.55
3 QHE40 Quản trị kinh doanh D09 2019: 29.6
2018: 26.55
4 QHE40 Quản trị kinh doanh D10 2019: 29.6
2018: 26.55
5 QHE44 Kinh tế A01 2019: 27.08
2018: 22.35
6 QHE44 Kinh tế D01 2019: 27.08
2018: 22.35
7 QHE44 Kinh tế D09 2019: 27.08
2018: 22.35
8 QHE44 Kinh tế D10 2019: 27.08
2018: 22.35
9 QHE01 Kinh tế phát triển A00 2019: 23.5
2018: 21.7
10 QHE01 Kinh tế phát triển A01 2019: 23.5
2018: 21.7
11 QHE01 Kinh tế phát triển C04 2019: 23.5
2018: 21.7
12 QHE01 Kinh tế phát triển D01 2019: 23.5
2018: 21.7
13 QHE80 Quản trị kinh doanh A01 2019: 23.45
2018: 22.85
14 QHE80 Quản trị kinh doanh D01 2019: 23.45
2018: 22.85
15 QHE80 Quản trị kinh doanh D07 2019: 23.45
2018: 22.85
16 QHE80 Quản trị kinh doanh D08 2019: 23.45
2018: 22.85
17 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2017: 25.5
18 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2017: 25.5
19 7340101 Quản trị kinh doanh D09 2017: 25.5
20 7340101 Quản trị kinh doanh D10 2017: 25.5
21 7310101 Kinh tế A00 2017: 25
22 7310101 Kinh tế A01 2017: 25
23 7310101 Kinh tế C04 2017: 25
24 7310101 Kinh tế D01 2017: 25

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!