Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHX07 Khoa học quản lý C00 2019: 25.75
2 QHX07 Khoa học quản lý D78 2019: 21.75
2018: 17
3 QHX07 Khoa học quản lý D01 2019: 21.5
4 QHX07 Khoa học quản lý A00 2019: 21
5 QHX07 Khoa học quản lý D04 2019: 20
2018: 18
6 QHX07 Khoa học quản lý D03 2019: 18.5
2018: 18
7 QHX07 Khoa học quản lý D82 2019: 18
2018: 18
8 QHX07 Khoa học quản lý D83 2019: 18
2018: 18
9 QHX07 Khoa học quản lý COO 2018: 23.5
10 QHX07 Khoa học quản lý DOI 2018: 19.25
11 QHX07 Khoa học quản lý D81 2018: 18
12 QHX07 Khoa học quản lý D80 2018: 18
13 QHX07 Khoa học quản lý D79 2018: 18
14 QHX07 Khoa học quản lý D05 2018: 18
15 QHX07 Khoa học quản lý D02 2018: 18
16 QHX07 Khoa học quản lý D06 2018: 17
17 QHX07 Khoa học quản lý A 00 2018: 16
18 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) A00 2019: 19
19 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) C00 2019: 19
20 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D03 2019: 19
21 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D04 2019: 18
22 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D82 2019: 18
23 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D83 2019: 18
24 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D78 2019: 16.5
25 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D01 2019: 16
26 7340401 Khoa học quản lí A00 2017: 25
27 7340401 Khoa học quản lí C00 2017: 25
28 7340401 Khoa học quản lí D01 2017: 25
29 7340401 Khoa học quản lí D02 2017: 25
30 7340401 Khoa học quản lí D03 2017: 25
31 7340401 Khoa học quản lí D04 2017: 25
32 7340401 Khoa học quản lí D05 2017: 25
33 7340401 Khoa học quản lí D06 2017: 25
34 7340401 Khoa học quản lí D78 2017: 25
35 7340401 Khoa học quản lí D79 2017: 25
36 7340401 Khoa học quản lí D80 2017: 25
37 7340401 Khoa học quản lí D81 2017: 25
38 7340401 Khoa học quản lí D82 2017: 25
39 7340401 Khoa học quản lí D83 2017: 25

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!