Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHX07 Khoa học quản lý C00 25.75 0
2 QHX07 Khoa học quản lý D78 21.75 0
3 QHX07 Khoa học quản lý D01 21.50 0
4 QHX07 Khoa học quản lý A00 21.00 0
5 QHX07 Khoa học quản lý D04 20.00 0
6 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D03 19.00 0
7 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) C00 19.00 0
8 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) A00 19.00 NN>=4
9 QHX07 Khoa học quản lý D03 18.50 0
10 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D83 18.00 0
11 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D82 18.00 0
12 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D04 18.00 0
13 QHX07 Khoa học quản lý D83 18.00 0
14 QHX07 Khoa học quản lý D82 18.00 0
15 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D78 16.50 0
16 QHX41 Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) D01 16.00 0

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!