Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSB
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 123 Quản lý Công nghiệp A00 2019: 23.75
2018: 22
2017: 25.25
2 123 Quản lý Công nghiệp A01 2019: 23.75
2018: 22
2017: 25.25
3 123 Quản lý Công nghiệp D01 2019: 23.75
2018: 22
2017: 25.25
4 123 Quản lý Công nghiệp D07 2019: 23.75
2018: 22
2017: 25.25
5 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) A00 2019: 20
2018: 19.5
2017: 22.5
6 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) A01 2019: 20
2018: 19.5
2017: 22.5
7 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) D01 2019: 20
2018: 19.5
2017: 22.5
8 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) D07 2019: 20
2018: 19.5
2017: 22.5
Mã trường: QSB
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 123 Quản lý Công nghiệp A00 2019: 892
2 123 Quản lý Công nghiệp A01 2019: 892
3 123 Quản lý Công nghiệp D01 2019: 892
4 123 Quản lý Công nghiệp D07 2019: 892
5 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) A00 2019: 790
6 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) A01 2019: 790
7 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) D01 2019: 790
8 223 Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) D07 2019: 790

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!