Tư vấn thi nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340122D Thương mại điện tử (Đại trà) A00 2019: 22.4
2018: 20.4
2017: 23.25
2 7340122D Thương mại điện tử (Đại trà) A01 2019: 22.4
2018: 20.4
2017: 23.25
3 7340122D Thương mại điện tử (Đại trà) D01 2019: 22.4
2018: 20.4
2017: 23.25
4 7340122D Thương mại điện tử (Đại trà) D90 2019: 22.4
2018: 20.4
2017: 23.25
5 7510601D Quản lý công nghiệp (Đại trà) A00 2019: 22.2
2018: 20.4
2017: 24
6 7510601D Quản lý công nghiệp (Đại trà) A01 2019: 22.2
2018: 20.4
2017: 24
7 7510601D Quản lý công nghiệp (Đại trà) D01 2019: 22.2
2018: 20.4
2017: 24
8 7510601D Quản lý công nghiệp (Đại trà) D90 2019: 22.2
2017: 24
9 7510601D Quản lý Công nghiệp (hệ Đại trà) DW 2018: 20.4
10 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) A00 2019: 20.2
2018: 18.95
2017: 19.75
11 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) A01 2019: 20.2
2018: 18.95
2017: 19.75
12 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) D01 2019: 20.2
2018: 18.95
2017: 19.75
13 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) D90 2019: 20.2
2018: 18.95
2017: 19.75
Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) A00 2019: 26.5
2 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) A01 2019: 26.5
3 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) D01 2019: 26.5
4 7510601C Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) D90 2019: 26.5

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Thương Mại

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!