Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Quảng cáo

Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2023: 22.75
2021: 24
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 22.75
2022: 24.25
2021: 24
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2023: 22.75
2022: 24.25
2021: 24
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2023: 22.75
2022: 24.25
2021: 24
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A00 2022: 24.25
Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2023: 25
2021: 18
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 25
2022: 26
2021: 18
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2023: 25
2022: 26
2021: 18
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2023: 25
2022: 26
2021: 18
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A00 2022: 26

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội để dự thi năm 2024 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ