Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Quảng cáo

Mã trường: DQK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2023: 22.5
2022: 26.5
2021: 26
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 2023: 22.5
2022: 26.5
2021: 26
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 2023: 22.5
2022: 26.5
2021: 26
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00 2023: 22.5
2022: 26.5
2021: 26
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 19
2022: 26
2021: 25
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D09 2023: 19
2022: 26
2021: 25
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D66 2023: 19
2022: 26
2021: 25
8 7220201 Ngôn ngữ Anh C00 2023: 19
2022: 26
2021: 25
9 7220202 Ngôn ngữ Nga D01 2023: 19
2022: 21
2021: 20.1
10 7220202 Ngôn ngữ Nga D09 2023: 19
2022: 21
2021: 20.1
11 7220202 Ngôn ngữ Nga D66 2023: 19
2022: 21
2021: 20.1
12 7220202 Ngôn ngữ Nga C00 2023: 19
2022: 21
2021: 20.1
Mã trường: DQK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2023: 22.5
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14 2023: 22.5
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D15 2023: 22.5
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00 2023: 22.5
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 19
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D09 2023: 19
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D66 2023: 19
8 7220201 Ngôn ngữ Anh C00 2023: 19
9 7220202 Ngôn ngữ Nga D01 2023: 19
10 7220202 Ngôn ngữ Nga D09 2023: 19
11 7220202 Ngôn ngữ Nga D66 2023: 19
12 7220202 Ngôn ngữ Nga C00 2023: 19

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội để dự thi năm 2024 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ