Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 34
2021: 35.6
2020: 33.25
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D11 2022: 34
2021: 35.6
2020: 33.25
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2022: 33
2021: 34.9
2020: 31.5
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2022: 33
2021: 34.9
2020: 31.5
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D11 2022: 33
2021: 34.9
2020: 31.5
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D55 2022: 33
2021: 34.9
2020: 31.5
7 F7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình CLC D01 2022: 29.9
2021: 34.8
2020: 30.75
8 F7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình CLC D11 2022: 29.9
2021: 34.8
2020: 30.75
9 FA7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình đại học bằng Tiếng Anh E04 2022: 25
10 FA7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh D01 2021: 26
2020: 25
11 FA7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh D11 2021: 26
2020: 25
12 N7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa D01 2022: 24
2021: 32.9
2020: 26
13 N7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa D11 2022: 24
2021: 32.9
2020: 26
14 B7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc D01 2021: 31.5
15 B7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc D11 2021: 31.5
Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc NL1 2022: 800
2 7220201 Ngôn ngữ Anh NL1 2022: 800
3 F7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình CLC NL1 2022: 700
4 FA7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình đại học bằng Tiếng Anh NL1 2022: 700
5 N7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa NL1 2022: 650
Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc TVA 2022: 37
2 7220201 Ngôn ngữ Anh TVA 2022: 37
3 F7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình CLC TVA 2022: 34
4 FA7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình đại học bằng Tiếng Anh R00 2022: 32
5 N7220201 Ngôn ngữ Anh - chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa TVA 2022: 28

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ