Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Chính Sách và Phát Triển

Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2022: 30.8
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 30.8
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D10 2022: 30.8
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2022: 30.8
Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2022: 36.04
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 36.04
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D10 2022: 36.04
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2022: 36.04
Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh -- 2022: 17.05

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ