Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Học Viện Tài Chính - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Tài Chính

Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2022: 34.32
2021: 35.77
2020: 32.7
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 34.32
2021: 35.77
2020: 32.7
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2022: 34.32
2021: 35.77
2020: 32.7
Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2022: 27.3
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 27.3
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2022: 27.3
Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2022: 20.6
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 20.6
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D07 2022: 20.6

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Tài Chính để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ