Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp TPHCM

Quảng cáo

Mã trường: IUH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 22.5
2022: 22.25
2021: 24.5
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2023: 22.5
2022: 22.25
2021: 24.5
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2023: 22.5
2022: 22.25
2021: 24.5
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D96 2023: 22.5
2022: 22.25
2021: 24.5
Mã trường: IUH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh -- 2023: 720
2022: 720
Mã trường: IUH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 25.5
2022: 26.25
2021: 24.5
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D90 2023: 25.5
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2023: 25.5
2022: 26.25
2021: 24.5
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2023: 25.5
2022: 26.25
2021: 24.5
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D96 2022: 26.25
2021: 24.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM để dự thi năm 2024 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ