Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Công Đoàn - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Đoàn

Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 30.5
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2022: 30.5
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2022: 30.5
Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 24
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2022: 24
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2022: 24

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Đoàn để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ