Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Luật TPHCM - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Luật TPHCM

Mã trường: LPS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2022: 24.5
2021: 26
2020: 23.5
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D66 2022: 24.5
2021: 27.5
2020: 25
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 22.5
2021: 25
2020: 23.25
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D03 2022: 22.5
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D06 2022: 22.5
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D84 2022: 22.5
2021: 27.5
2020: 24

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Luật TPHCM để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ