Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Hà Nội

Mã trường: NHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 2022: 36.42
2021: 37.55
2020: 35.38
2 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc DD2 2022: 36.42
2021: 37.55
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2022: 35.92
2021: 37.07
2020: 34.63
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2022: 35.92
2021: 37.07
2020: 34.63
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 35.55
2021: 36.75
2020: 34.82
6 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01 2022: 35.08
2021: 36.43
2020: 34.47
7 7220209 Ngôn ngữ Nhật D06 2022: 35.08
2021: 36.43
2020: 34.47
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 2022: 33.73
2021: 35.6
2020: 32.83
9 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 2022: 33.73
2021: 35.6
2020: 32.83
10 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 2022: 33.48
2021: 35.53
2020: 31.83
11 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 2022: 33.48
2021: 35.53
2020: 31.83
12 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 2022: 32.77
2021: 35.3
2020: 31.73
13 7220208 Ngôn ngữ Italia D01 2022: 32.15
2021: 34.78
2020: 30.43
14 7220202 Ngôn ngữ Nga D01 2022: 31.18
2021: 33.95
2020: 28.93
15 7220202 Ngôn ngữ Nga D02 2022: 31.18
2021: 33.95
2020: 28.93
16 7220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D01 2022: 30.32
2021: 33.4
2020: 27.83

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ