Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM

Quảng cáo

Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2023: 23
2022: 21
2021: 26
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 23
2022: 21
2021: 26
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2023: 23
2022: 21
2021: 26
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2023: 23
2022: 21
2021: 26
Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh -- 2023: 800
2022: 800
2021: 750
Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2023: 27
2021: 25
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2023: 27
2021: 25
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D14 2023: 27
2021: 25
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2023: 27
2021: 25

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nông Lâm TPHCM để dự thi năm 2024 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ